Základní postup a pojmy

Základní postup a pojmy

Ani to nemusíte tušit, že někdo z vašich přátel nebo ze širší rodiny se dostal do dluhové pasti. Je to proto, že veřejností je zadlužení bráno jako ostuda, navíc si lidé velmi neradi říkají o pomoc. Jak tedy postupovat, pokud se naskytne příležitost těmto lidem pomoci. Základním postupem pro vypořádání se s dluhy je, že osoba zadlužená o nich musí mít přehled. Co to znamená?  Musí zjistit a uložit si údaje o tom komu a kolik dluží. Tady nepomůže, že bude dělat mrtvého brouka. To dluhy nevyřeší. Navíc, mnoho poskytovatelů úvěrů prodává své pohledávky jiným firmám, a tak je i tolik potřebné zmapování dluhů velmi složité.
hodně mincí
Zadlužený člověk se také musí připravit na to, že jeho původní dluhy zatím narostly o úroky z prodlení, o smluvní úroky, také o smluvní pokuty a další možné částky. Důležité je zjistit si o každém svém dluhu informace. Kdo je věřitel (ten komu dluží), celkovou výši dluhu (už víme, že dluh roste), od kdy dluží, vzpomenout si na půjčky, pokuty. Ale co je důležité, pro přehled o zadlužení je nutné, aby si dlužník přebíral svou poštu a mohl tak včas reagovat na výzvy, například od věřitelů.
peněženka s metrem

Kde zadlužení zjistit?

 
Jednou z možností, je požádat okresní soud v místě bydliště o výpis všech řízení, které jsou proti vaší osobě vedené.  Zadlužený může také nahlédnout do centrální evidence exekucí či do registru dlužníků. Informace jsou samozřejmě za poplatek.
prázdné kapsy

Kde může být člověk zadlužen?

 
Zadlužit se můžete nezaplacenou pokutou od dopravních podniků, nezaplacením výživného vůči dětem, ale i manželce nebo manželovi, nezaplacení daně z příjmu, z dědické daně, z daně z převodu nemovitosti, nezaplacení poplatků za odpad, nezaplacení sociálního a zdravotního pojištění. Zadlužit se také můžete u věřitelů na základě smlouvy, v bance při půjčce, nebo i pokud máte nezaplacené účty za nájemné, telefon a nedoplatky na energiích. Tady je škála možností opravdu vysoká.

Kdo pomůže?

 

Nejlépe je vyhledat v místě bydliště občanskou poradnu, popřípadě poradnu pro člověka v tísni. Zde jsou již na tuto problematiku připraveni odborníci, kteří mohou například nabídnout zákony daný vstup do oddlužení, který může být jako jediná možnost jinak neřešitelných dluhů.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup