Soutěž Zahrada roku

Soutěž Zahrada roku

Psal se rok 1975, kdy se v září v Klatovech poprvé konala soutěž Zahrada roku. Vlastně se tenkrát jmenovala Soutěž o nejlépe realizované sadovnické dílo roku, a byla pořádána na téma Životní prostředí a zeleň. Počátky této soutěže byly velmi skromné. Hodnotily se totiž pouze výsadby zeleně v nádobách. Později se přešlo na výsadby květinových záhonů, a teprve v roce 2002 se začaly hodnotit úpravy vstupních areálů významných budov.

Porota tedy začala hodnotit i kvalitu projektu zahradního návrhu a následnou péči. V té době už musela soutěž přerůst hranice města Klatov. Každým rokem je to velká výzva pro všechny zahradní architekty, kteří chtějí ve svém oboru něco znamenat.

Do soutěže se mohou přihlásit právnické i fyzické osoby, které svou vybranou zahradu nebo sadovnické dílo nejrůznějšího charakteru realizovali. Soutěžit však nemusí pouze velké zahrady a sady, přihlásit se mohou i zahrady malé. Pro toho, kdo se přihlásí, má soutěž velký význam, protože se vlastně veřejně přihlašuje k odpovědnosti za svou odvedenou práci. Zároveň si všichni zúčastnění mohou poměřit kvalitu své práce. Pokud se někdo v soutěži umístí, má právo se svou prací pochlubit. Veřejnost se tak dozví, jaké jsou nové trendy v oboru zahradnictví.

Sedmičlenná porota, která pak všechny díla hodnotí, musí být jmenovaná představenstvem svazu, a je složená ze zkušených realizátorů a projektantů. Na zhlédnutí všech přihlášených děl má porota několik dnů. Své hodnocení zapisují do tabulek, které se na konci sečtou. Porota musí myslet na to, že hodnotí nejen kvalitu zahradnické práce, ale také soulad díla s okolím či přínos díla pro životní prostředí. Hodnotí se také moderní technologie, funkčnost, využitelnost a celkový dojem díla.

Tato soutěž chce široké veřejnosti ukázat, že zakládání zahrad a jejich projekce je krásná, i když náročná práce. Kdo ji dělá dobře, řadí se mezi profesionály a zaslouží si velké uznání.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup