Klimatizace přispívá k vašemu pevnějšímu zdraví

Klimatizace přispívá k vašemu pevnějšímu zdraví

Možná jste si také všimli zajímavého jevu, který pravděpodobně úzce souvisí s pandemií koronaviru, a sice se změnou vývoje počasí. Naše země, ležící v centru Evropy, podléhá zpravidla změnám počasí na základě západních či severozápadních větrů studených, okluzních či teplých front. V důsledku lidské činnosti se však v posledních letech začalo měnit proudění vzduchové hmoty a docházelo k větším extrémům, zejména k teplým zimám a extrémnímu letnímu vedru. Začali se u nás také objevovat živočichové, kteří žijí převážně v teplejším klimatu, např. u Středozemního moře.

ovládání klimatizace

Koronavirus však vnesl razantní změny do vývoje počasí, což znamenalo např. po delší době teplých zim zimu velmi chladnou, plnou sněhu, jaké bývaly před třiceti, čtyřiceti lety. Někteří lidé to přičítají mimo jiné i snížení celosvětového letového provozu, a v důsledku mnoha lockdownů i menšímu provozu aut na silnicích.

venkovní jednotka

Jakmile pandemie poleví, dá se očekávat opětovný návrat do starých vyjetých kolejí, což pro mnohé z nás, žijící ve městech, bude znamenat znovu nutnost čelit letnímu vedru. A kdo bude mít zapojenou klimatizaci Praha, bude ve výhodě.

Klimatizace může dokonce chránit naše zdraví, jestliže dodržujeme v létě teplotní rozestup pěti stupňů Celsia mezi vzduchem v obytné místnosti a venkovní teplotou. Extrémní vedro totiž vyčerpává mimo jiné i zásoby minerálů v těle, zejména hořčíku, což se pak může projevit nervozitou, depresemi, sklíčeností, sklonem k sebevraždám, křečím, dušnosti a nezvladatelné agresivitě.

Pevné splitové klimatizace jsou velmi sofistikované, vyznačují se tichým provozem vzhledem k tomu, že ventilátor s pohonnou jednotkou se nachází mimo obytné prostory na vnějším plášti objektu. Tím se liší např. od klimatizací přenosných, které jsou nesmírně hlučné, a navozují tím zbytečný stres. Přenosná (mobilní) klimatizace je určena jen jako dočasné, nouzové řešení.